Комунальний заклад " Середня загальноосвітня школа № 21" Кам'янської міської ради 
Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
ЗНО

Протидія та запобігання корупції

  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №21»

Кам’янської міської ради

 

Н А К А З

 

від __________                                                                                                                                                      № ______

 

«Про затвердження плану заходів щодо запобігання та протидії корупції»

 

     З метою реалізації державної політики із запобігання та протидії корупції, профілактики та попередження причин та умов, які сприяють проявам корупції та іншим правопорушенням, у школі  в 2017 році було затверджено План заходів щодо запобігання та протидії корупції

     Н А К А З У Ю:

1. Затвердити план заходів щодо запобігання та протидії корупції у школі  на 2017 рік.

2. Призначити Кольцову О.М., заступника директора з навчально-виховної роботи,  відповідальною  щодо запобігання та протидії корупції у навчальному закладі.

3. Відповідальному за запобігання та протидії корупції Кольцовій О.М.:

3.1.  Ознайомити колектив закладу з планом заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням на 2017 рік.

3.2. У зв’язку із набранням чинності нового закону України «Про  запобігання корупції » вжити заходів щодо подолання конфлікту інтересів.

3.3. Щокварталу розглядати виконання плану заходів із запобігання та протидії корупції на оперативних нарадах, педрадах.

4. Організацію даного наказу покласти заступника директора з НВР Кольцову О.М.

Контроль залишаю за собою.

 

 

           Директор СЗШ № 21                                                                                                Л.М.Головаха

 

 

 

 

                                        ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                        Директор СЗШ№21

                                        ______Л.М.Головаха

 

ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

Комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 21»

Кам’янської міської ради

 

1. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції СЗШ № 21  (далі - уповноважена особа) визначається у порядку, визначеному законодавством за наказом директора СЗШ № 21.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції".

3. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.

Уповноважена особа підзвітна директору СЗШ № 21.

4. Основними завданнями уповноваженої особи є:

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

4) проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

5) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

5. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

2) надає окремим працівникам СЗШ № 21 роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності працівників СЗШ № 21, вносить пропозиції щодо усунення таких ризиків;

4) веде облік працівників СЗШ № 21, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

5) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства освіти і науки України, органів місцевого самоврядування, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції;

6) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників СЗШ № 21 до вчинення корупційних правопорушень.

7. Втручання у діяльність уповноваженої особи під час здійснення нею своїх повноважень, а також покладення на уповноважену особу обов'язків, що не належать або виходять за межі її повноважень чи обмежують виконання покладених на неї завдань, забороняється.

7. Уповноважена особа має право:

1) отримувати від працівників СЗШ № 21 інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом;

2) отримувати від працівників СЗШ № 21 усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок);

3) ініціювати перед директором СЗШ № 21 питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважену особу завдань.

8. Уповноважена особа бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Уповноважена особа СЗШ № 21 під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій СЗШ № 21, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

9. Уповноважена особа може залучатися до проведення:

1) експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються СЗШ № 21, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;

2) внутрішнього аудиту СЗШ № 21 в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

10. Директор СЗШ № 21 сприяє створенню умов для виконання на належному рівні уповноваженою особою покладених на неї завдань.
 

 

 

Ознайомлена:     ________________ Кольцова О.М.